Održivi okvir za poboljšanje digitalnog usavršavanja kulturnih stručnjaka

Zašto Boost Digi Culture?

Erasmus+ projekt BoostDigiCulture teži postaviti temelje održivog i uključivog stručnog razvoja u području otvorenih edukacijskih resursa i praksi, izrađenih kako bi poboljšali digitalne kompetencije stručnjaka u kulturi, posebice onih koji rade u malim i srednjim ustanovama država partnera u projektu i drugih zainteresiranih.

Naš cilj

Cilj projekta je poboljšanje kapaciteta baštinskih stručnjaka u implementaciji digitalne kulture u njihovim institucijskim okvirima i promoviranje svijesti o važnosti digitalne spremnost i edukacije stručnjaka u kulturi u svrhu postizanja institucionalne otpornosti i održivosti.

Rezultati projekta

BoostDigiCulture razvija različite sadržaje za male i srednje institucije u kulturi kao i za stručnjake u području baštine i kulture. To uključuje e-platformu koja koja stručnjacima omogućuje učenje uz mentorsku podršku te sudjelovanje u programa unaprijeđivanja vještina potrebnih za proizvodnju i održavanje digitalnih sadržaja svojih ustanova. Niže možete naći dodatne informacije o tim projektnim sadržajima.

Partneri

Projekt je financiran uz potporu Europske komisije. Ova publikacija isključivo odražava stavove autora te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo koje ovdje sadržane informacije.. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035248

Copyright © 2022 BoostDigiCulture. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive