Rezultati projekta 1

BoostDigiCulture platforma za e-učenje u području digitalne kulture

 U okviru projekta planira se razviti višenamjensku online interdisciplinarnu platformu za učenje koja će djelovati kao prostor kulturnog afiniteta. Cilj BoostDigiCulture projekta je osigurati konkretne, sukreativne module za učenje i alate za podršku koji se temelje na konkretnoj praksi. 

Kako bi se postigli navedeni ciljevi, BoostDigiCulture platforma za e-učenje sadržavat će digitalnu infrastrukturu u kojoj baštinski stručnjaci te male i srednje kulturne ustanove mogu imati besplatan i jednostavan pristup kako bi osnažili svoje digitane kulturne kompetencije i unaprijedili institucionalnu otpornost.

Projekt je financiran uz potporu Europske komisije. Ova publikacija isključivo odražava stavove autora te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo koje ovdje sadržane informacije. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035248

Copyright © 2022 BoostDigiCulture. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive