Rezultati projekta 1

BoostDigiCulture platforma za e-učenje u području digitalne kulture

 U okviru projekta planira se razviti višenamjensku online interdisciplinarnu platformu za učenje koja će djelovati kao prostor kulturnog afiniteta. Cilj BoostDigiCulture projekta je osigurati konkretne, sukreativne module za učenje i alate za podršku koji se temelje na konkretnoj praksi. 

Kako bi se postigli navedeni ciljevi, BoostDigiCulture platforma za e-učenje sadržavat će digitalnu infrastrukturu u kojoj baštinski stručnjaci te male i srednje kulturne ustanove mogu imati besplatan i jednostavan pristup kako bi osnažili svoje digitane kulturne kompetencije i unaprijedili institucionalnu otpornost.

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035248

Ovo djelo je licencirano pod licencom CC BY-SA 4.0

Copyright © 2022 BoostDigiCulture. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive