Resultado do projeto 4

BoostDigiCulture Alat za samoprocjenu

 Projekt će razviti alate za samoprocjenu, oslanjajući se na smjernice “DigComp at Work Implementation Guide” (2020.). 

Razvoj i implementacija alata prati razvoj BoostDigiCulture profila stručnih digitalnih kompetencija (PDP), a prethodi razvoju programa unaprijeđivanja vještina. Također će se koristiti model eveluacije nakon završenog programa.

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035248

Ovo djelo je licencirano pod licencom CC BY-SA 4.0

Copyright © 2022 BoostDigiCulture. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive