Resultado do projeto 4

BoostDigiCulture Alat za samoprocjenu

 Projekt će razviti alate za samoprocjenu, oslanjajući se na smjernice “DigComp at Work Implementation Guide” (2020.). 

Razvoj i implementacija alata prati razvoj BoostDigiCulture profila stručnih digitalnih kompetencija (PDP), a prethodi razvoju programa unaprijeđivanja vještina. Također će se koristiti model eveluacije nakon završenog programa.

Projekt je financiran uz potporu Europske komisije. Ova publikacija isključivo odražava stavove autora te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo koje ovdje sadržane informacije. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035248

Copyright © 2022 BoostDigiCulture. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive