Projekt

Uz turizam, sektor kulturnih i kreativnih industrija jedan je od onih koji su najviše pogođeni pandemijom virusa COVID-19. Kriza je uzrokovala veliki pad posjetitelja, a najveći udarac zadan je mjerama socijalne distance koje su opisivane kao svojevrstan kulturni šok. Ove mjere imale su negativan učinak na financijsko poslovanje malih i srednjih umjetničkih i kulturnih institucija.

 
Ovakav razvoj događaja potaknuo je ubrzanu digitalizaciju u ovom području. Odgovor većine kulturnih institucija u Europi sastojao se od brzog prelaska na digitalne posjete i digitalne zbirke. Ova prisilna promjena je za kulturne organizacije značila fokusiranje na resurse virtualnih muzeja, e-učenje te online zbirke što je posljedično dovelo do uočavanja nekih od ranije postojećih slabih točaka kulturnog sektora, a koji su povezani s digitalnim upravljanjem i nedostatkom digitalnih vještina među kulturnim profesionalcima. Projekt Erasmus+ BoostDigiCulture usmjeren je prema tim izazovima i namjera mu je postaviti temelje za održivi i uključivi okvirstručnog razvoja otvorenih edukacijskih resursa i praksi, osmišljenih za poboljšanje digitalnih kompetencija kulturnih i baštinskih stručnjaka niske razine digitalnih vještina, posebno onih koji rade u malim i srednje velikim kulturnim ustanova država partnera u projektu i šire.

Udarac

Ideja projekta je poboljšati kapacitete baštinskih stručnjaka u implementaciji digitalne kulture u njihovim ustanovama i promicati svijest o važnosti digitalne spremnosti i edukacije kulturnih stručnjaka u svrhu postizanja institucionalne otpornosti i održivosti. Cilj projekta je osmisliti, izraditi, implementirati i evaluirati okvir održivog stručnog razvoja resursa i usluga za digitalno usavršavanje odraslih učenika te pomoći baštinskim stručnjacima u kulturi da očuvaju uključiv karakter digitalne kulture putem digitalnih proizvoda i usluga koje nude njihove institucije. Naposljetku, namjera mu je svjedočiti načinima interakcije i angažmana virualne publike s digitalnom kulturom.

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035248

Ovo djelo je licencirano pod licencom CC BY-SA 4.0

Copyright © 2022 BoostDigiCulture. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive