Partnerstvo

Od svojeg osnutka 2002. godine Stiftung Digitale Chancen (SDC) bavi se istraživanjem društvenog utjecaja digitalizacije, zalaganjem za jednak pristup internetu za sve ljude te unapređenjem digitalne pismenosti. Cilj SDC-a je digitalno uključivanje svih društvenih skupina i otpor nastanku digitalne podjele. SDC surađuje s javnim, građanskim i privatnim partnerima i vodi projekte financirane iz saveznih i europskih programa te iz gospodarskog sektora usmjerena na poticanje interesa ljudi za internet i pomoć u njihovim iskoracima u digitalni svijet kako bi upoznali i iskoristili mogućnosti ovog medija. U okviru ovog fokusa SDC promiče digitalnu pismenost obraćajući se različitim nedovoljno zastupljenim ili ranjivim ciljnim skupinama i pomažući ljudima da nauče više o internetu i digitalnom svijetu; podupire pružatelje socijalnih usluga, formalnog i neformalnog obrazovanja; obraća se dionicima iz politike, gospodarstva i akademske zajednice koji rade na digitalnoj inkluziji i potiču javne i privatne napore kako bi snagu komunikacija prenijeli u zajednice koje nemaju dovoljno usluga.

Exeo Lab je multivalentna, fleksibilna mlada tvrtka usmjerena na društvo vođeno održivošću i svojim radom nastoji ukazati kako je lokalni razvoj ključ za privlačenje projekata, vještina, prilika i mreža za rast zajednice. Exeo Lab surađuje s partnerima čiji osnivači imaju više od desetljeća iskustva u konzultantskim uslugama među javnim i privatnim subjektima. Također, Exeo Lab pruža pomoć u području poslovnog razvoja, investicijskih strategija, transfera tehnologije i istraživanja i R&S za mala i srednja poduzeća te inovativne start-upove. Glavni ciljevi i područja stručnosti tvrtke uključuju: tehničku pomoć P.A.-u, poslovni razvoj, društveno poduzetništvo, teritorijalni razvoj, internalizaciju, suradnju. Zapravo Exeo Lab sudjeluje u regionalnim, nacionalnim i transnacionalnim projektima usmjerenim na stvaranje razvojnih prilika za uključene teritorije, posebice u području poduzetništva, socijalne i radne uključenosti.

Innovation Hive je privatna neprofitna organizacija smještena u Grčkoj te specijalizirana u području istraživanja i inovacija. Naše aktivnosti imaju za cilj poboljšati gospodarsku i društvenu koheziju europskih društava dok nam je cilj pronaći rješenja za nove izazove inovacija, postići rast, održivost i maksimizirati utjecaj na društvo. Filozofija ove organizacije za postizanje ovih ciljeva temelji se na metodologijama zajedničkog stvaranja i pristupu četverostruke spirale. Angažman sudionika iz područja industrije, znanosti i društva ima za cilj stvoriti veze između poduzeća, akademske zajednice i građanskih aktera kako bi se razvila kombinacija znanja, vještina, alata, vrijednosti i motivacije. Konačni cilj nam je napraviti razliku u lokalnim društvima i uspjeti na najvišoj razini načela koncepata društvenih inovacija.

Synthesis Centar za istraživanje i edukaciju je pionirska organizacija osnovana 2002. godine koja osmišljava i provodi istraživačke i obrazovne projekte s društvenim utjecajem. Kao jedna od vodećih institucija na Cipru u područjima društvenih inovacija i društvenog poduzetništva, Synthesis je osnovao Hub Nicosiu, središte društvenih inovacije koje udomljuje i podržava poduzetnike i organizacije s društvenom misijom. U svijetu okruženom sukobima i isključivanjem raznolikih oblika, Synthesis teži sudjelovanju u akcijama koje poboljšavaju individualne živote, poveavaju društvenu uključenost i doprinose zelenoj i održivoj budućnosti za ljude i planet.

Udruga Rightchallenge je nevladina organizacija koja se bavi promicanjem obrazovanja kao sredstva socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti. Načelo djelovanja temelji se na uvjerenju da se obrazovanje mora usredotočiti na cjeloviti razvoj svih ljudi – neovisno o društvenom statusu, dobi ili spolu – kako bi ih pripremili za intervenciju i sudjelovanje u svim dimenzijama društva, kao što su obitelj, posao, zajednica i slobodno vrijeme. Kao organizaciji koja je uključena u aktivnosti zajednice, jedan od temeljnih ciljeva je cjeloživotno učenje budući je ono ključno za održivi razvoj te promiče aktivno, demokratsko i odgovorno građanstvo.


Aktivnosti Rightchallengea usmjerene su na osiguranje kvalitete i pristupa neformalnom obrazovanju te nadilaženju nedostataka u pristupu cjeloživotnom učenju u Portugalu, uz promicanje valorizacije ljudskog kapitala i stvaranje vrijednosti u organizacijama pružanjem integriranih usluga osposobljavanja.
Rightchallenge prepoznaje da su neformalno i cjeloživotno obrazovanje iznimno važni za razvoj društvenih, emocionalnih i kognitivnih kompetencija, dok istovremeno promiču osobno ispunjenje i dobrobit pojedinaca.

Kao organizacija koja teži holističkom razvoju, promiču se i razvijaju pozitivne promjene u društvu i olakšava pristup mogućnostima učenja za građane koji se suočavaju s preprekama u obrazovanju. Stručni djelatnici imaju bogta iskustva u trukovnom obrazovanju i osposobljavanju, obrazovnim politikama i aktivnostima umrežavanja u području neformalnog obrazovanja, kao i u stvaranju resursa i kurikuluma u području strukovnog učenja i cjeloživotnog obrazovanja. Rightchallenge također surađuje s kreatorima politika i drugim uključenim dionicima na poboljšanju vještina svih sudionika programa neformalnoog obrazovanja.

ICARUS HRVATSKA je neprofitna udruga posvećena istraživanju povijesnih izvora, promicanju otvorenog pristupa arhivskom gradivu kroz nove inofrmatičke tehnologije te razvoju međuinstitucionalne i međunarodne suradnje u kulturi, znanosti i aktivnostima GLAM stručnjaka.
To provodi kroz interakciju s lokalnim zajednicama i organizacijama potičući očuvanje, interpretacije i istraživanje kulturne baštine, kao i angažman građana u njoj.
Rad udruge ICARUS HRVATSKA – javni i obrazovni programi, digitalne platforme, stručni skupovi, izložbe, radionice, komunikacijske i izdavačke aktivnosti itd. – usmjeren je na suradnju, umrežavanje i prijenos znanja u sektoru kulturne baštine, kao i na implementaciju međunarodnih arhivskih projekata te projekata i inicijativa informacijskog društva koji omogućuju povezivanje hrvatskih institucija i stručnjaka sa svjetskim trendovima i primjerima dobre prakse.

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035248

Ovo djelo je licencirano pod licencom CC BY-SA 4.0

Copyright © 2022 BoostDigiCulture. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive