Rezultati projekta

BoostDigiCulture razvija različite sadržaje za male i srednje institucije u kulturi kao i za stručnjake u području baštine i kulture. To uključuje e-platformu koja koja stručnjacima omogućuje učenje uz mentorsku podršku te sudjelovanje u programa unaprijeđivanja vještina potrebnih za proizvodnju i održavanje digitalnih sadržaja svojih ustanova. Niže možete naći dodatne informacije o tim projektnim sadržajima.

BoostDigiCulture platforma za e-učenje u području digitalne kulture

 U okviru projekta planira se razviti višenamjensku online interdisciplinarnu platformu za učenje koja će djelovati kao prostor kulturnog afiniteta. Cilj BoostDigiCulture projekta je osigurati konkretne, sukreativne module za učenje i alate za podršku koji se temelje na konkretnoj praksi. Kako bi se postigli navedeni ciljevi, BoostDigiCulture platforma za e-učenje sadržavat će digitalnu infrastrukturu u kojoj baštinski stručnjaci te male i srednje kulturne ustanove mogu imati besplatan i jednostavan pristup kako bi osnažili svoje digitane kulturne kompetencije i unaprijedili institucionalnu otpornost.

BoostDigiCulture profil stručnih digitalnih kompetencija (PDP)

 Ovaj rezultat projekta odnosi se na definiranje potrebnih kompetencija u području kulture, u skladu s „DigComp at Work: Implementation Guide". DigComp okvir se može koristiti za razvoj profila stručnih digitalnih kompetencija (PDP), prema kojiem će sudionici prolaziti sve apsekte digitalnih kompetencija kako bi identificirali i opisali postojeće te moguće buduće digitalno znanje, vještine i stavove ptrebne za stručne poslove u području kulture.

BoostDigiCulture program unaprijeđivanja vještina

BoostDigiCulture program usavršavanja osmišljen kao odgovor na potrebe malih i srednjih kulturnih ustanova za prilagodbom digitalnom okruženju, kroz poboljšanje digitalnih sposobnosti kulturnih stručnjaka za stvaranje i održavanje digitalnih sadržaja te institucionalne digitalne strategije. Sadržaj pograma povezan je sa specifičnim potrebama i izazovima s kojima se susreću baštinski stručnjaci i djelatnici u kulturi, a koji će se identificiratisamoprocjenom (PR4), slijedeći smjernice "DigComp at Work Implementation Guide" (2020.) i izrađeni BoostDigiCulture profil stručnih digitalnih kompetencija(PR2).

BoostDigiCulture Alat za samoprocjenu

 Projekt će razviti alate za samoprocjenu, oslanjajući se na smjernice "DigComp at Work Implementation Guide" (2020.). Razvoj i implementacija alata prati razvoj BoostDigiCulture profila stručnih digitalnih kompetencija (PDP), a prethodi razvoju programa unaprijeđivanja vještina. Također će se koristiti model eveluacije nakon završenog programa.

Projekt je financiran uz potporu Europske komisije. Ova publikacija isključivo odražava stavove autora te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo koje ovdje sadržane informacije. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035248

Copyright © 2022 BoostDigiCulture. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive