Resultado do projeto 3

BoostDigiCulture program unaprijeđivanja vještina

BoostDigiCulture program usavršavanja osmišljen kao odgovor na potrebe malih i srednjih kulturnih ustanova za prilagodbom digitalnom okruženju, kroz poboljšanje digitalnih sposobnosti kulturnih stručnjaka za stvaranje i održavanje digitalnih sadržaja te institucionalne digitalne strategije. 

Sadržaj pograma povezan je sa specifičnim potrebama i izazovima s kojima se susreću baštinski stručnjaci i djelatnici u kulturi, a koji će se identificiratisamoprocjenom (PR4), slijedeći smjernice “DigComp at Work Implementation Guide” (2020.) i izrađeni BoostDigiCulture profil stručnih digitalnih kompetencija(PR2).

Projekt je financiran uz potporu Europske komisije. Ova publikacija isključivo odražava stavove autora te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo koje ovdje sadržane informacije. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035248

Copyright © 2022 BoostDigiCulture. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive