Αναβάθμιση των πολιτιστικών ιδρυμάτων και των επαγγελματιών για την ψηφιακή εποχή: BoostDigiCulture: Πρόσκληση για συμμετοχή

Ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας είναι ένας από τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία Covid-19. Πολλά πολιτιστικά ιδρύματα έπρεπε να κάνουν ταχεία μετάβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Αυτό αποκάλυψε ορισμένα τρωτά σημεία στον πολιτιστικό τομέα, συγκεκριμένα την έλλειψη ή το χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του πολιτισμού. Ιδιαίτερα τα μικρά και μεσαία πολιτιστικά ιδρύματα έχουν μεγάλη ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους, καθώς δεν διαθέτουν τους πόρους, τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να ολοκληρώσουν έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό μετασχηματισμό. Σε αυτό το σημείο δραστηριοποιείται το έργο BoostDigiCulture.

Στόχος του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου BoostDigiCulture είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς πλαισίου επαγγελματικής ανάπτυξης για την προώθηση της ψηφιακής αναβάθμισης των επαγγελματιών του πολιτισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μικρά και μεσαία πολιτιστικά ιδρύματα στις χώρες εταίρους. Το έργο συντονίζεται από το Ίδρυμα Ψηφιακών Ευκαιριών στο Βερολίνο/ Γερμανία.

Επί του παρόντος αναζητούμε συμμετέχοντες στον πολιτιστικό τομέα για να συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση αρκετών από τα αναμενόμενα αποτελέσματά του. Προσωπικό, μέλη διοικητικών συμβουλίων ή οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα GLAM (γκαλερί, βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία) καθώς και εκπαιδευτές ενηλίκων και ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό ή ψηφιακό τομέα είναι ευπρόσδεκτοι.

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δοκιμάσουν, για παράδειγμα, μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που θα προσφέρει καθοδήγηση από ομότιμους μέσω εικονικών εργαστηρίων σε διακρατικό επίπεδο, ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης μικρομάθησης που θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να παράγουν και να επιμελούνται ψηφιακό περιεχόμενο και ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης που θα επιτρέπει στους επαγγελματίες του πολιτισμού να ελέγχουν τις ψηφιακές τους ικανότητες και γνώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο του BoostDigiCulture: http://boostdigiculture.eu/. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο συμμετοχής στο πιλοτικό έργο BoostDigiCulture στην Κύπρο, επικοινωνήστε με την Δρ Στεφανία Σάββα: stephania@synthesiscenter.com.

 Η κοινοπραξία του έργου με 6 εταίρους συντονίζεται από το Ίδρυμα Ψηφιακών Ευκαιριών (SDC, Γερμανία) και αποτελείται από τους ακόλουθους εταίρους: Exeo Lab (Ιταλία), ICARUS HRVATSKA (Κροατία), INNOVATION HIVE (Ελλάδα), RightChallenge (Πορτογαλία) και Synthesis Center for Research and Education (Κύπρος).

 

Στοιχεία έργου:

2021-1-DE02-KA220-ADU-000035248

Διάρκεια: 24 μήνες (01.11.2021-31.10.2023)

 

Για επικοινωνία:

Δρ Στεφανία Σάββα – Διευθύντρια Έρευνας και Ανάπτυξης

stephania@synthesis-center.com

Synthesis Center for Research and Education

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035248

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης CC BY-SA 4.0

Copyright © 2022 BoostDigiCulture. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive