Αποτέλεσμα Έργου 4

Εργαλείο αυτοαξιολόγησης BoostDigiCulture

Το έργο θα αναπτύξει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης, βασιζόμενο στις αρχές του Οδηγού εφαρμογής του DigComp at Work (2020).

 

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή του εργαλείου, ακολουθεί την ανάπτυξη του επαγγελματικού προφίλ ψηφιακής επάρκειας (PDP) του BoostDigiCulture και προηγείται της ανάπτυξης του προγράμματος μικρομάθησης για την ψηφιακή αναβάθμιση των ενήλικων επαγγελματιών του πολιτισμού. Θα χρησιμοποιηθεί επίσης ως μορφή αξιολόγησης, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035248

Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης CC BY-SA 4.0

Copyright © 2022 BoostDigiCulture. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive